Актуелности

Израда програма имплементације регионалних просторних планова

27.08.2014

У уквиру израде програма имплементације регионалних просотрних планова одржани су радни састанци у Нишу и Ужицу на тему прикупљања података о стратешким приоритетима просторног развоја
Прочитајте више...

Најава завршне конференције пројекта AttractSEE

22.08.2014

Завршна конференција пројекта AttractSEE (Оцена атрактивности територија Југоисточне Европе) ће бити одржана 11. септембра 2014. године у Београду у организацији Републичке агенције за просторно планирање
Прочитајте више...

Ка јединственој бази геопроосторних података

15.08.2014

Састанак на тему електронског регистра планске документације РАПП
Прочитајте више...

Информације о плановима у изради

Разводни гасовод РГ11-02 Лесковац-Врање, деоница од блок станице "Велика Копашница" до границе подручја општине Владичин Хан и града Врања

28.08.2014

Влада Републике Србије је на седници одржаној 21. августа 2014. године донела је Одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене за део разводног гасовода РГ 11-02 Лесковац – Врање, деоница од блок станице „Велика Копашница“ до границе подручја општине Владичин Хан и града Врања („Службени гласник РС“, број 87/14).
Прочитајте више...

Инфраструктурни коридор високонапонског далековода 110 kV број 113/x од ТC Ниш 1 до Врле III

27.08.2014

На седници Владе Републике Србије одржаној 21. августа 2014. године донета је Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене за инфраструктурни коридор високонапонског далековода 110 kV број 113/x од ТC Ниш 1 до Врле III („Службени гласник РС“, број 89/14)
Прочитајте више...

Инфраструктурни коридор високонапонског далековода 2x110 kV Краљево 3 – Нови Пазар 1

27.08.2014

Влада Републике Србије донела је Одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2x110 kV Краљево 3 – Нови Пазар 1 („Службени гласник РС“, број 89/14) на седници одржаној 21. августа 2014. године
Прочитајте више...