Актуелности

Интегрално управљање водним ресурсима

18.07.2014

„Коришћење вода у енергетици и индустрији- интегрално управљање водним ресурсима“
Прочитајте више...

Координација развоја и развојно планирање у Србији

18.07.2014

Округли сто "Координација развоја и развојно планирање у Србији"
Прочитајте више...

„Географске и структурне карактеристике прекограничне сарадње у Подунављу“

17.07.2014

Пројекат „Географске и структурне карактеристике прекограничне сарадње у Подунављу“ („Crossing the borders: Geographic and Structural Characteristics of Cross-Border Cooperation in the Danube Region”)
Прочитајте више...

Информације о плановима у изради

Oдржана је седница Комисије за стручну контролу планских докумената

24.07.2014

Стручна контрола Нацрта просторног плана подручја посебне намене културног предела Бач и Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до Рафинерије нафте Нови Сад са елементима детаљне регулације
Прочитајте више...

Почела друга фаза припрема за пројекат „Београд на води“

15.07.2014

Почела друга фаза припрема за израду Просторног плана подручја посебне намене реке Саве за пројекат „Београд на води“
Прочитајте више...

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Сталаћ-Ђунис

14.07.2014

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Сталаћ-Ђунис
Прочитајте више...