Актуелности

Најава завршне конференције пројекта AttractSEE

22.08.2014

Завршна конференција пројекта AttractSEE (Оцена атрактивности територија Југоисточне Европе) ће бити одржана 11. септембра 2014. године у Београду у организацији Републичке агенције за просторно планирање
Прочитајте више...

Ка јединственој бази геопроосторних података

15.08.2014

Састанак на тему електронског регистра планске документације РАПП
Прочитајте више...

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи

12.08.2014

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи одржана је 8. августа у Новом Саду.
Прочитајте више...

Информације о плановима у изради

Jавни увид у Нацрт ППППН инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до рафинерије нафте Нови Сад са елементима детаљне регулације

04.08.2014

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до рафинерије нафте Нови Сад са елементима детаљне регулације и Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину
Прочитајте више...

ППППН МФЕК Тисе

01.08.2014

Састанак поводом Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе
Прочитајте више...

Oдржана је седница Комисије за стручну контролу планских докумената

24.07.2014

Стручна контрола Нацрта просторног плана подручја посебне намене културног предела Бач и Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до Рафинерије нафте Нови Сад са елементима детаљне регулације
Прочитајте више...