Актуелности

Jавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи

31.07.2014

Реформа система издавања грађевинских дозвола - јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи
Прочитајте више...

Интегрално управљање водним ресурсима

18.07.2014

„Коришћење вода у енергетици и индустрији- интегрално управљање водним ресурсима“
Прочитајте више...

Координација развоја и развојно планирање у Србији

18.07.2014

Округли сто "Координација развоја и развојно планирање у Србији"
Прочитајте више...

Информације о плановима у изради

ППППН МФЕК Тисе

01.08.2014

Састанак поводом Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе
Прочитајте више...

Oдржана је седница Комисије за стручну контролу планских докумената

24.07.2014

Стручна контрола Нацрта просторног плана подручја посебне намене културног предела Бач и Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до Рафинерије нафте Нови Сад са елементима детаљне регулације
Прочитајте више...

Почела друга фаза припрема за пројекат „Београд на води“

15.07.2014

Почела друга фаза припрема за израду Просторног плана подручја посебне намене реке Саве за пројекат „Београд на води“
Прочитајте више...