search: 
Петак -  18. Apr. 2014.
 

Latinica  |  Ћирилица
 
 

2014-04-16
Oдржана завршна конференција међународног пројекта CODEX „Координисани развој и размена знања о просторно планској методологији“

Детаљније

 

2014-04-10
Јавна седница Комисије за спровођење поступка јавног увида

Детаљније

 

2014-04-08
Oкругли сто „Капацитети јединица за управљање пројектима државних органа“

Детаљније

 

2014-04-07
Радионица на тему „Припрема менаџмент плана за светску баштину Стари Рас са Сопоћанима“ одржана је 25. и 26. марта 2014. године у Новом Пазару

Детаљније

 

2014-04-07
4. радни састанак партнера на Пројекту Attract-SEE у Болоњи.

Детаљније

 

2014-04-04
У четвртак 03. априла 2014. године у згради Народног позоришта у Ужицу отворен је пети научно - стручни скуп са међународним учешћем "ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА"

Детаљније

 

2014-04-03
Представници РАПП уцествовали су на радионица пројекта CO-WANDA - Конвенција о управљању бродским отпадом на Дунаву 27. марта 2014. године, која је одржана у просторијама Дирекције за водне путеве "Пловпут"

Детаљније

 

2014-04-01
Републичка агенција за просторно планирање на међународној конференцији GDi Solutions forum 2014

Детаљније

 

2014-03-14
Одржана јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта Виминацијум и Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину у Археолошком истраживачком центру Виминацијум

Детаљније

 

2014-03-12
Радни састанак координатора радних пакета Пројекта Attract-SEE у Болоњи

Детаљније

 

2014-03-11
Одржана трећа национална радионица са интересним странама пројекта „AttractSEE”

Детаљније

 

2014-03-10
II ОБАВЕШТЕЊЕ - Пети научно-стручни скуп са међународним учешћем "Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља" одржаће се на Златибору од 3 -5. априла 2014. године у организацији Асоцијације просторних планера Србије, Географског факултета Универзитета у Београду и Републичке агенције за просторно планирање

Детаљније

 

2014-03-04
Делегација кинеске националне компаније China Geozhouba Group Corporation и кинеске инвестиционе ExIm банке боравила је у радној посети Републици Србији

Детаљније

 

2014-02-27
Јавна седница Комисије за спровођење поступка јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе на животну

Детаљније

 

2014-02-26
Kонференцијa „CITIES-Градови сутрашњице: Инвестирање у Европу“

Детаљније

 

2014-02-25
ЈАВНИ УВИД У Нацрт Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта Виминацијум и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта Виминацијум одржаће се од 26. фебруара 2014. године до 27. марта 2014. године у трајању од 30 дана.

Детаљније

 

2014-02-24
I ОБАВЕШТЕЊЕ О СКУПУ:
Међународни научно-стручни скуп 10. јубиларна Летња школа урбанизма у Србији, одржаће се у периоду 29-31. мај 2014. године у Врњачкој Бањи у организацији УУС, РГЗ, и у сарадњи са РАПП и GIZ/AMBERO/ICON

Детаљније

 

2014-02-24
У Београду је 13. и 14. фебруара 2014. године одржана радионица под називом „Одрживо просторно планирање и обновљиви извори енергије” у организацији Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања и ТАIEX програмa Европске Комисије.

Детаљније

 

2014-02-11
Јавна седница Комисије за спровођење поступка јавног увида у Нацрт ППППН слива акумулације „Селова“

Детаљније

 

2014-02-06
Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе

Детаљније

 

2014-02-04
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ Јавне презентације Нацрта просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе и Извештаја о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе на животну средину.

Детаљније

 

2014-02-04
Преставници Републичке агенције за просторно планирање 29. и 30. јануара 2014. године посетили у Републику Словенију на позив Геодетског института Словеније како би разменили искуства и добру праксу Србије и Словеније у оквиру Пројекта Attract-SEE и упознали се са радом Министарству за просторно планирање и инфраструктуру Републике Слпвеније

Детаљније

 

2014-01-31
Јавна презентација Нацрта просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе и Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину одржана је у општинској управи општине ТИТЕЛ,30. јануара 2014. године..

Детаљније

 

2014-01-31
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТКАЗИВАЊУ ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ Нацрта просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора ТИСЕ и Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину 31.јануара 2014. године у СЕНТИ.

Детаљније

 

2014-01-20
16. јануара 2014. године, у општинској управи општине Куршумлија и 17. јануара 2014. године у сали општинске управе општине Брус, одржана је Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације ''Селова'',Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину и Елабората о зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања акумулације „Селова”.

Детаљније

 

2014-01-16
У сарадњи са Републичком агенцијом за просторно планирање Асоцијација просторних планера Србије организује међународни научно- стручни скуп ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ НАСЕЉА који ће се одржати од 03.-05. априла 2014.године на Златибору

Детаљније

 

2014-01-15
Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тиса на животну средину одржаће се у трајању од 30 дана, од 16. јануара 2014. године до 14. фебруара 2014. године. године..

Детаљније

 

2013-12-30
Свечана додела потврда о завршеној пракси студената Саобраћајног факултета у РАПП одржана 25. децембра 2013. на Саобраћајном факултету у Београду

Детаљније

 

2013-12-30
Радионица на тему ''Просторно планирање-теорија и пракса'' одржана је 24. децембра 2013. године на Географском факултету Универзитета у Београду

Детаљније

 

2013-12-25
ЈАВНИ УВИД У Нацрт Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Селова”, Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Селова” на животну средину и Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања акумулације „Селова” одржаће се од 27. децембра 2013. године до 27. јануара 2014. године у трајању од 30 дана.

Детаљније

 

2013-12-20
Љубљански процес II, Радионица о изради бизнис плана и прикупљању средстава

Детаљније

 

2013-12-20
У привредној комори Србије одржан састанак са градоначелницима

Детаљније

 

2013-12-13
Одржана друга национална радионица пројекта AttractSEE

Детаљније

 

2013-12-12
Јавна расправа о Нацрту Закона о уређењу простора и изградњи одржана je 11. децембра 2013. године у Регионалној привредној комори Ниша

Детаљније

 

2013-12-11
Јавна расправа о Нацрту Закона о уређењу простора и изградњи, 10. децембра 2013. године у Регионалној привредној комори Нови Сад у Новом Саду.

Детаљније

 

2013-12-10
Јавна расправа о Нацрту Закона о уређењу простора и изградњи одржана 06.12.2013. у хотелу Шумарице у Крагујевцу

Детаљније

 

2013-12-06
Јавно слушање под називом „НАТУРА 2000 у Србији 2013“ одржано 02.12.2013. године у Дому Народне скупштине Републике Србије

Детаљније

 

2013-12-06
Јавна расправа о Нацрту Закона о уређењу простора и изградњи, одржана je 04.12.2013. у Центру Сава у Београда

Детаљније

 

2013-12-05
Конференција "Добро управљање у земљама Балкана: из међусекторске перспективе" (Good Governance in the Balkans: from a Cross-Sectoral Perspective) је одржана 7. и 8. новембра у Загребу

Детаљније

 

2013-12-03
Радионицa на тему ''Третман саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре у просторним плановима од републичког значаја'', одржана је 29.11.2013. године у Привредној комори Београда

Детаљније

 

2013-12-02
У просторијама хотела Импексел 2 у Скопљу, од 25. до 27. новембра 2013. године одржан је трећи састанак партнера пројекта AttractSEE

Детаљније

 

2013-11-29
Конференција „Унапређеним креирањем политика ка успешним преговорима о приступању ЕУ“ одржана је у петак, 22.ховембра у хотелу Зира у Београду

Детаљније

 

2013-11-20
У просторијама хотела „Парк“ у Београду 19. новембра 2013. године одржана је прва национална радионица пројекта AttractSEE у организацији Републичке агенције за просторно планирање.

Детаљније

 

2013-11-19
У седишту Националног парка Ђердап 15. новембра 2013. године одржана ПРОМОЦИЈА ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ПРЕДЕЛУ ,поред представника Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања Републике Србије, Шумарског гфакултета универзитета у Београду, активно су учествовали и представници Републичке агенције за просторно планирање и представници локалних самоуправа

Детаљније

 

2013-11-13
Трећи састанак Радне групе за регионалну сарадњу Приоритетне области 10 Дунавске стратегије Европске уније одржан је у Бечу 11. новембра 2013. године.

Детаљније

 

2013-11-12
У петак 08. новембра 2013. године у Нишу је отворен 22. Међународни салон урбанизма.

Детаљније

 

2013-11-07
У организацији Министарства културе и информисања и Републичког завода за заштиту споменика културе, 4. и 5. новембра 2013. године у Београду су одржане радионице у оквиру програма „Љубљански процес II: Обнова нашег заједничког наслеђа”.

Детаљније

 

2013-11-04
ТРЕЋA МЕЂУНАРОДНA КОНФЕРЕНЦИЈA О МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, одржанa 01. новембра 2013. у хотелу Metropol Palace у Београду.

Детаљније

 

2013-11-01
На новосадском сајму је од 29. до 31. oктобра одржан сајам инвестиција ИНВЕСТ ЕКСПО

Детаљније

 

2013-10-29
СУСРЕТИ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ-2013, одржани су од 02-04. октобра 2013. године на Копаонику.

Детаљније

 

2013-10-18
16.10.2013. године у Београду одржанa је конференција GDI GISDATA дан 2013.

Детаљније

 

2013-10-17
Потписан Меморандум о сарадњи између Републичке агенције за просторно планирање и Јавне установе „Нови урбанистички завод Републике Српске“

Детаљније

 

2013-10-14
Међународна радионица интересних група и радни састанак партнера на Пројекту Attract-SEE у оквиру NEXPO 2013.

Детаљније

 

2013-10-14
12. октобра 2013. године под слоганом “Зелена енергија“ одржан је Међународни сајам енергетике, заштите животне средине и природних ресурса „EcoFair“.

Детаљније

 

2013-10-08
Први састанак Мреже начелника за урбанизам Сталне конференције градова и општина

Детаљније

 

2013-10-08
25. септембра 2013. године, у скупштинској сали Градске управе града Ниша, с почетком у 11:00 часова, одржана је јавна презентација Нацрта измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд-Ниш.

Детаљније

 

2013-10-08
25. септембра 2013. године, у скупштинској сали Градске управе града Ниша, с почетком у 13:00 часова, одржана је јавна презентација Нацрта измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш-граница Републике Македоније.

Детаљније

 

2013-10-01
Двадесети Фестивал информатичких достигнућа- ИНФОФЕСТ 2013 одржава се од 29.септембра до 5.октобра 2013. године

Детаљније

 

2013-10-01
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине је на седници одржаној 26. септембра 2013. године донела Одлуке о изради четири просторна плана подручја посебне намене.

Детаљније

 

2013-09-26
Презентације о имплементацији регионалних просторних планова Тимочке крајине и Јужног Поморавља у Привредним коморама Зајечара и Лесковца 18. и 23. септембра 2013. године

Детаљније

 

2013-09-26
Учешће представника Агенције на Смедеревском привредном форуму, округли сто „Стратегија развоја Подунавља и Смедерева“

Детаљније

 

2013-09-24
Републичка агенција за просторно планирање као суорганизатор узеће активно учешће на Међународнародном научном форуму "Дунав - река сарадње" који се одржава 24. септембра 2013. године уз обележавање СВЕТСКОГ ДАНА РЕКА И ДАНА ЕВРОПСКЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ Вода и култура - 2013

Детаљније

 

2013-09-20
Представници Републичке агенције за просторно планирање су 17. септембра 2013.године учествовали у целодневној радионици УНОПСа (пројектног центра Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге) са темом управљање пројектима

Детаљније

 

2013-09-17
У понедељак, 16. септембра 2013.године у згради Скупштине града Новог Сада, одржана је Јавна седница Комисије за јавни увид у Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја посeбне намене транснационалног гасовода „Јужни ток”.

Детаљније

 

2013-09-16
Директор Републичке агенције за просторно планирање, мр Драган Дунчић, и председник Привредне коморе Србије, Жељко Сертић, потписали су 10. септембра у просторијама Привредне коморе Србије Меморандум о дугорочној сарадњи ове две институције.

Детаљније

 

2013-09-06
ПОНАВЉАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА у Нацрт Измена и допуна просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд - Ниш одржаће се у трајању од 30 дана, од 09. септембра 2013. године до 08. октобра 2013. године..

Детаљније

 

2013-09-06
ПОНАВЉАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА у Нацрт Измена и допуна просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш – граница Републике Македоније одржаће се у трајању од 30 дана, од 09. септембра 2013. године до 08. октобра 2013. године..

Детаљније

 

2013-08-30
Јавна презентација Нацрта измена и допуна ППППН транснационалног гасовода „Јужни ток” и Извештаја о стратешкој процени утицаја измена и допуна ППППН транснационалног гасовода „Јужни ток” на животну средину у организацији Републичке агенције за просторно планирање одржана је 26. августа 2013. године у сали Привредне коморе Србије.Детаљније

 

2013-08-23
У организацији Удружења хотелијера Копаоника од 22. до 23. августа 2013. године на Копаонику се одржава округли сто на тему Сигурна градња и употреба еко-материјала у архитектонском обликовању објеката у заштићеним природним добрима.

Детаљније

 

2013-08-07
ЈАВНИ УВИД У Нацрт Измена и допуна просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода ''Јужни ток'' и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода ''Јужни ток''на животну средину одржаће се од o8. августа до 06. септембра 2013. године у трајању од 30 дана.

Детаљније

 

2013-07-29
У уторак 23. јула 2013. године, са почетком у 12,00 часова у згради Градске управе у Крушевцу, одржана је Јавна седница Комисије за јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Ћелије“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Ћелије“ на животну средину.

Детаљније

 

2013-07-29
У четвртак 25. јула 2013. године, са почетком у 12,00 часова у сали Дома културе у Книћу, одржана је Јавна седница Комисије за јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Гружа“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Гружа“ на животну средину.

Детаљније

 

2013-07-29
У петак 26. јула 2013. године, са почетком у 12,00 часова у сали сали Скупштине града Градске управе Зајечар, одржана је Јавна седница Комисије за јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Грлиште“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Грлиште“ на животну средину.

Детаљније

 

2013-07-25
У Скупштини Србије одржано је јавно слушање о пројекту пловног пута "Канал Морава", у среду , 24. јула 2013. године, министар проф.др Милан Бачевић, директор РАПП мр Драган Дунчић са члановима радног тима представили су овај пројекат и дали одговоре на постављена питања.

Детаљније

 

2013-07-15
Републичка агенције за просторно планирање, на иницијативу ЈП Скијалишта Србије, започела је припремне активности на изменама и допунама Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник.

Детаљније

 

2013-07-15
У Београду, 12. јула 2013. године ВЛАДА ЈЕ донела РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ Мр ДРАГАНА ДУНЧИЋА
за ДИРЕКТОРА РЕПУБЛИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Детаљније

 

2013-06-27
Јавна презентација Нацрта ППППН слива акумулације "Грлиште" и Извештаја о стратешкој процени утицаја одржана је у среду 26. јуна 2013. године са почетком у 12,00 часова у великој сали Регионалне привредне коморе Зајечар.

Детаљније

 

2013-06-26
Свечана промоција доношења Програма имплементације Регионалног просторног плана АП Војводине одржана је 25.06.2013. године у згради Скупштине АП Војводине У Новом Саду.

Детаљније

 

2013-06-26
Јавна презентација Нацрта ППППН слива акумулације "Гружа" и Извештаја о стратешкој процени утицаја одржана је у уторак 25. јуна 2013. године са почетком у 12,00 часова у сали Дома културе у Книћу.


Детаљније

 

2013-06-25
Јавна презентација ППППН слива акумулације „Ћелије“ одржана је 24. јуна 2013. године са почетком у 12,00 у Градској кући у Крушевцу.

Детаљније

 

2013-06-21
Мр Драган Дунчић, в.д.директор РАПП на Корисничком форуму GDi Решења у Опатији, који се одржава 20. и 21. јуна 2013. године на тему "Грађани у епицентру државне администрације"..

Детаљније

 

2013-06-21
120 година оснивања Географског факултета, 21. јуна 2013. године одржана је Свечана академија поводом овог јубилеја у Свечаној сали Универзитета у Београду.

Детаљније

 

2013-06-17
У Рашкој је 14. јуна 2013. године одржана ПРОМОЦИЈА ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ПРЕДЕЛУ у ЈП "СРБИЈАШУМЕ" Рашка, поред представника Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања Републике Србије, Шумарског гфакултета универзитета у Београду, активно су учествовали и представници Републичке агенције за просторно планирање

Детаљније

 

2013-06-17
Отворени семинар под називом „Територијална сарадња као подстицај економском расту и запошљавању“ (Territorial Cooperation for Growth and Jobs у оквиру Европске мреже за праћење кохезије и просторног развоја (ESPON - European Observation Network for Territorial Development and Cohesion)

Детаљније

 

2013-06-14
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине је на седници одржаној 13. јуна 2013. године размотрила и донела Одлуку о доношењу Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне Покрајине Војводине за период од 2013. до 2017. године. Предлог је образложио др Слободан Пузовић, покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.

Детаљније

 

2013-06-12
ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Ћелије” и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Ћелије” на животну средину, одржаће се у трајању од 30 дана, од 13. јуна 2013. године до 12. јула 2013. године.


Детаљније

 

2013-06-12
У Аранђеловцу је од 05. до 07. јуна 2013. године одржана радионица под називом "Вертикална димензија доброг управљања:однос јединица локалне самоуправе и органа државне управе" на којој су активно учешће узели и представници,Републичке агенције за просторно планирање .

Детаљније

 

2013-06-12
ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Гружа” и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Гружа” на животну средину, одржаће се у трајању од 30 дана, од 13. јуна 2013. године до 12. јула 2013. године.

Детаљније

 

2013-06-12
ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Грлиште” и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Грлиште” на животну средину, одржаће се у трајању од 30 дана, од 13. јуна 2013. године до 12. јула 2013. године.

Детаљније

 

2013-06-07
07. јун 2013. године завршни дан званичне двонедељне ране посете кинеске делегације Компаније China Gheshouba Corporation Републици Србији

Детаљније

 

2013-06-06
06. јуна 2013. године Кинеска делегација заједно са својим домаћинима Републичком агенцијом за просторно планирање и Министарством природних ресурса, рударства и просторног планирања током обиласка терена и институција долином реке Мораве посетила је Грађевинско - архитектонски факултет у Нишу.

Детаљније

 

2013-06-05
05. јуна 2013. године чланови кинеске делегације посетили су ЈП "Дирекција за урбанизам" у Крагујевцу и обишли значајне локације у сливу Велике Мораве на потезу од Свилајнца до Ћуприје.У наставку радног дана посетили су и Дирекцију за планирање и изградњу "Краљево".

Детаљније

 

2013-06-05
05. јуна 2013. године чланови кинеске делегације посетили су ЈП "Дирекцију за урбанизам" у Крагујевцу и обишли значајне локације у сливу Велике Мораве на потезу од Свилајнца до Ћуприје. У току дана посетиће и Дирекцију за изградњу Краљева и обићи спојнице Западне и Јужне Мораве код Варварина.

Детаљније

 

2013-06-04
04. јуна 2013 године, оржани су радни састанци у Електропривреди Србије и Институту за архитектуру и урбанизам Србије са члановима тима кинеске компаније China Gheshouba Corporation, и представницима Републичке агенције за просторно планирање и Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања

Детаљније

 

2013-06-03
03. јуна 2013 године, оржани су радни састанци чланова кинеске радне групе компаније China Gheshouba Corporation, и представника Републичке агенције за просторно планирање и Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања са представницима РБ Колубара и Удружења капетана унутрашње пловидбе.

Детаљније

 

2013-05-31
31.мај 2013 године, пети радни дан посете кинеске радне групе компаније China Gheshouba Corporation, Републици Србији, заједно са својим домаћинима из Републичке агенције за просторно планирање и Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања проводе у обиласку плаовног тока Велике Мораве од Смедерева до Љубичевског моста

Детаљније

 

2013-05-31
У четвртак 30. маја 2013. године у Бачкој Паланци одржан је радни састанак на тему израда Концепта Просторног плана подручја посебне намене културног предела Бач

Детаљније

 

2013-05-30
Пројекат Аttract-SEE представљен на међународној конференцији REAL CORP 2013 у Риму.

Детаљније

 

2013-05-30
Међународни научно-стручни скуп ЛЕТЊА ШКОЛА УРБАНИЗМА, отворен је на Тари данас 30.маја 2013.године и трајаће до 01. јуна 2013. године. Актуелне теме су Нови актуелни закони о уређењу простора и њихово спровођењ и Приоритетни инвестициони програми и објекти

Детаљније

 

2013-05-29
Среда 29.маја 2013 године,трећи радни дан кинеске радне групе компаније China Gheshouba Corporation, са представницима Републичке агенције за просторно планирање и Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања, у посети Републичком хидрометеоролошком заводу и Институту за водопривреду Јарослав Черни

Детаљније

 

2013-05-28
Уторак 28.маја 2013 године, други дан радне посете кинеске радне групе компаније China Gheshouba Corporation, представника Републичке агенције за просторно планирање и Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања са представницима Дирекције за воде, Пловпут и Републичког геодетског завода.

Детаљније

 

2013-05-27
У понедељак 27.маја 2013 године, одржана су два заједничка радна састанка чланова кинеске радне групе компаније China Gheshouba Corporation, представника Републичке агенције за просторно планирање и Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања са представницима Привредне коморе Београда и Саобраћајног института ЦИП.

Детаљније

 

2013-05-22
На Саобраћајном факултету Универзитета у Београду потписан је СПОРАЗУМ О ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ 22.маја 2013. године између Републичке агенције за просторно планирање и Саобраћајног факултета Универзитета у Београду.

Детаљније

 

2013-05-17
Дана 16.05.2013. године потписан је Уговор о заједничком раду на изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода “Јужни ток”. Уговор су потписали у име Носиоца израде плана - Републичке агенције за просторно планирање, в.д.директор-а мр Драган Дунчић, у име Стручног обрађивача, Института за архитектуру и урбанизам Србије, директор др Игор Марић и у име Стручног обрађивача ЈП Завода за урбанизам Војводине, в.д.директор-а Владимир Зеленовић.

Детаљније

 

2013-05-16
Републичка агенција за просторно планирање као суорганизатор са Удружењем Урбаниста Србије и другим, организује Међународни научно-стручни скуп ЛЕТЊА ШКОЛА УРБАНИЗМА, на Тари од 30.маја до 01.јуна 2013.године са темама Нови актуелни закони о уређењу простора и њихово спровођењ и Приоритетни инвестициони програми и објектие..

Детаљније

 

2013-05-15
Јавна седница Комисије за спровођење поступка јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене међународног водног пута Е-80 Дунав(Паневропски коридор VII) И Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину одржана је у згради скупштине Аутономне Покрајине Војводине, 14. маја 2013 године.

Детаљније

 

2013-05-14
13.маја 2013.године у Новом Саду је потписан Уговор о изради измена и допуна просторног плана подручја посебне намене трансанционалног гасовода „Јужни ток“ кроз Републику Србију, којим се стварају услови да се избегне дуготрајна процедура и скрати пут до грађевинске дозволе за изградњу овог стратешког гасоводног објекта. Уговор су потписали в.д. директора Републичке агенције за просторно планирање мр Драган Дунчић и директор предузећа „South Stream d.o.o.“ Нови Сад Душан Бајатовић.

Детаљније

 

2013-05-13
10. маја 2013. године у Ваљеву, у згради скупштине града Ваљева, Карађорђева бр. 64, са почетком у 11,00 часова одржана је јавна седница Комисије за спровођење поступка јавног увида у Нацрт Регионалног просторног плана за подручје Колубарског и Мачванског управног округа и Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана за подручје Колубарског и Мачванског управног округа на животну средину.

Детаљније

 

2013-05-13
11. маја 2013. године, у Лесковцу, одржанa је Прва међународна Ротари конференција. Конференција је окупила Ротари клубове дуж трасе пловног пута Дунав-Морава-Вардар-Егејско море, представнике друштвеног и политичког живота Лесковцa као и председнике националних секција Међудржавног комитета Србије и Македоније.

Детаљније

 

2013-05-10
Јавна седница Комисије за јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене међународног водног пута Е-80 - Дунав (Паневропски коридор VII) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене међународног водног пута Е-80 - Дунав (Паневропски коридор VII) на животну средину биће одржана у уторак 14. маја 2013. године у 12,00 часова у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине, у Новом Саду, улица Владике Платона бб, сала 1.

Детаљније

 

2013-05-10
9. маја 2013. године, у просторијама Привредне коморе Београда, Кнеза Милоша 12 у Београду, потписан је Споразум о пословној сарадњи између Републичке агенције за просторно планирање и Привредне коморе Београда.

Детаљније

 

2013-04-26
У организацији Републичке агенције за просторно планирање и Привредне коморе Србије 24. априла 2013. године у сали 1 Привредне коморе Србије одржан је семинар „Инвестициони потенцијали локалних заједница и региона садржани у планској документацији“.

Детаљније

 

2013-04-26
У Швехату (Аустрија) је 23. и 24. априла 2013. године одржан састанак партнера који учествују на пројекту Attract-SEE (Assessing Territorial Attractiveness in SEE) (Оцењивање привлачности простора у Југоисточној Европи), у склопу Транснационалног програма за Југоисточну Европ

Детаљније

 

2013-04-12
Јавна презентација Нацрта Регионаног просторног плана за подручје Колубарског и Мачванског управног округа и Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, одржан је 11. априла 2013.године у Културном центру у Шапцу

Детаљније

 

2013-04-08
Јавни презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене међународног водног пута Е-80-Дунав (Паневропски коридор)одржана је 03.априла 2013. године у Привредној комори Београда у оквиру јавног увида у Нацрт плана.

Детаљније

 

2013-04-04
У четвртак 4. априла 2013. године у Градској кући у Суботици, свечано је отворен, међународни научно-стручни скуп ''Планска и нормативна заштита простора и животне средине''.

Детаљније

 

2013-03-26
Састанак Радне групе за регионалну сарадњу приоритетне области 10 Дунавске стратегије Европске уније одржан је 21. и 22. марта 2013. године у Бечу

Детаљније

 

2013-03-26
АКТИВНОСТИ српске и кинеске радне групе на Пројекту Канал Морава – Вардар - Солун

Детаљније

 

2013-03-25
ЈАВНИ УВИД у Нацрт Регионалног просторног плана за подручје Колубарског и Мачванског управног округа и Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана за подручје Колубарског и Мачванског управног округа на животну средину, одржаће се у трајању од 30 дана, од 25. марта 2013. године до 23. априла 2013. године.

Детаљније

 

2013-03-19
ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посeбне намене међународног водног пута Е-80 - Дунав (Паневропски коридор VII) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене међународног водног пута Е-80 – Дунав (Паневропски коридор VII) на животну средину, одржаће се у трајању од 30 дана, од 20. марта 2013. године до 18. априла 2013. године.

Детаљније

 

2013-03-15
14. марта 2013. године у Скопљу у организацији Привредне коморе Македоније одржана је конференција Конективна Еврпа- Одговор ЦЕФТА региона с циљем покретања иницијативе за развој транспортне инфраструктуре у региону.

Детаљније

 

2013-03-13
Републичка агенција за просторно планирање, учествовала је 07. марта 2013. године на
35. Међународном сајму наутике у Београду, на стручној конференцији под називом
''Актуелна питања планирања, коришћења, уређења и заштите унутрашњих пловних путева
у Србији''.Детаљније

 

2013-03-13
На конференцији Connective EUREPE-Respond of the CEFTA region која се одржава у Скопљу 14.марта 2013. године у организацији Привредне коморе Македоније учествоваће поред ресорног министарстава за природне ресурсе, рударствао и просторно планирање Републике Србије и Републичка агенција за просторно планирање.

Детаљније

 

2013-03-11
У складу са својим надлежностим РАПП покренула је активности на изменама и допунама ППППН транснационалног гасовода "Јужни ток"

Детаљније

 

2013-03-07
II ИНФОРМАЦИЈА О СКУПУ:
Од 4. до 6. априла 2013. године у Суботици-Палићу, одржаће се седми по реду научно-стручни скуп са међународним учешћем "ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ".

Детаљније

 

2013-03-06
На 35. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ НАУТИКЕ који се одржава на Београдском сајму од 07. марта до 09. марта 2013.године у оквиру Актуелна питања планирања, коришћења, уређења и заштите унутрашњих пловних путева у Србији, РАПП одржаће презентацију 07. марта 2013. године у периоду од 13,00 до 15,00 часова.

Детаљније

 

2013-03-01
Дана 21.02.2013. године у оквиру редовних активности на имплементацији ИПА-иног Пројекта Attract-SEE, одржан је једнодневни радни састанак пројектних партнера у Швехату, Аустријa.

Детаљније

 

2013-02-27
Досадашње активности Републичке агенције за просторно планирање на припреми, координацији и праћењу израде Просторног плана подручја посебне намене за хидротехнички систем водног пута Канала "Морава".

Детаљније

 

2013-02-04
Министар природних ресурса, рударства и просторног планирања проф. др Милан Бачевић потписао је 26. јануара 2013. године у Пекингу Протокол о разумевању за израду студије оправданости пројекта изградње пловног пута „Канал Морава“ са председником кинеске компаније China Gezhouba Group Corporation, господином Жен Ђиенгуом.

Детаљније

 

2013-01-30
Посета Републичке агенције за просторно планирање Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и ЈП "Завод за урбанизам Војводине"

Детаљније

 

2013-01-11
Асоцијација просторних планера Србије, организује седми по реду научно-стручни скуп са међународним учешћем "ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ" традиционално у Суботици- Палићу, од 4. до 6. априла 2013.године

Детаљније

 
 
Извештај о остваривању ППРС

У  складу са чланом 58. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09, исправка 64/10- УС, 24/11) припремљен је први годишњи Извештај о остваривању Просторног плана Републике Србије и стању просторног развоја (у даљем тексту: Извештај). Извештај представља стање просторног развоја на основу показатеља у циљу мерења остваривања пет основних циљева Просторног плана Реоублике Србије  за период од 2010. до 2020.године ("Службени гласник РС" број 88/10) и праћења имплементације у сладу са Програмом имплементације Просторног плана Републике Србије за први петогодишњи период од 2011. до 2015. године ("Службени гласник РС" број 102/11). Извештај за 2011.годину обухвата 24 показатеља и садржи осврт на релизацију стратешких припритета Просторног плана Републике Сбије, преглед покривености територије републике просторним плановима и преглед активности на успостављању информационог система за праћење и оцењивање имплементације Просторног плана Републике Србије. 
 
Извештај је у поступку разматрања државних органа у складу са Законом.


                                                                                                 

  
ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

 

 
 
Усвојени планови

Акумулације

Просторни план подручја посебне намене сливног подручја акумулације Кључ
2010-08-06


Детаљније

 

Просторни план подручја посебне намене слива акумулације Бован
2009-02-12


Детаљније

 

Просторни план подручја посебне намене слива акумулације Стуборовни
2009-02-11


Детаљније

 

Просторни план подручја слива акумулације "Боговина"
2008-11-17


Детаљније

 

Просторни план подручја изворишта водоснабдевања регионалног подсистема "Рзав"
2008-11-17


Детаљније

 
Инфраструктурни коридори

Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода „Јужни ток”
2013-05-28


Детаљније

 

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Ваљево – Лозница
2011-12-22


Детаљније

 

Просторни план подручја посебне намене гасовода Јужни ток
2011-10-03


Детаљније

 

Просторни план подручја посебне намене за инфраструктурни коридор за ДВ 2X400КВ ТЦ Панчево 2 - граница Румуније
2011-07-18


Детаљније

 

Просторни план подручја посебне намене хидроелектрана Бродарево 1 и 2 на реци Лим
2011-06-22


Детаљније

 

Просторни план подручја посебне намене система хидроелектрана на Ибру
2011-06-22


Детаљније

 

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате – Прељина
2010-11-26


Детаљније

 

Просторни план подручја посебне намене дела индустријске зоне сектор североисток у Смедереву
2010-10-28


Детаљније

 

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад-Рума-Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац-Лозница
2010-03-26


Детаљније

 

Просторни план подручја посебне намене система продуктовода кроз Републику Србију (Сомбор-Нови Сад-Панчево-Београд-Смедерево-Јагодина-Ниш)
2010-03-23


Детаљније

 

Просторни план подручја посебне намене граничног прелаза "Прешево" са елементима регулационог плана
2008-11-18


Детаљније

 

Просторни план подручја инфраструктурног коридора Ниш-граница Републике Македоније
2008-11-18


Детаљније

 

Просторни план подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд-Ниш
2008-11-18


Детаљније

 

Просторни план подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Суботица-Београд (Батајница)
2008-11-18


Детаљније

 

Просторни план подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске-Београд (Добановци)
2008-11-18


Детаљније

 

Просторни план подручја инфраструктурног коридора Ниш-граница Бугарске
2008-11-18


Детаљније

 

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд Јужни Јадран, деоница Београд-Пожега
2008-11-18


Детаљније

 
Регионални просторни планови

Регионални просторни план за подручје Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског управног округа
2010-10-19


Детаљније

 

Регионални просторни план за подручје Златиборског и Моравичког управног округа
2010-10-19


Детаљније

 

Регионални просторни план АП Војводине
2010-03-31


Детаљније

 

Регионални просторни план Тимочке крајине (Борски и Зајечарски округ)
2009-02-12


Детаљније

 

Регионални просторни план за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа
2009-02-12


Детаљније

 

Регионални просторни план општина Јужног Поморавља
2009-02-11


Детаљније

 

Регионални просторни план административног подручја града Београда
2008-12-08


Детаљније

 

Регионални просторни план Колубарског округа погођеног земљотресом
2008-12-08


Детаљније

 
Рударски басени

Просторни план подручја посебне намене Костолачког угљеног басена
2010-03-25


Детаљније

 

Просторни план подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена
2009-02-10


Детаљније

 
Заштићена и туристичка подручја

Просторни план подручја посебне намене специјалног резервата природе Сува планина
2010-06-10


Детаљније

 

Просторни план подручја посебне намене специјалног резервата природе "КОВИЉСКО - ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ"
2010-03-31


Детаљније

 

Просторни план подручја посебне намене специјалног резервата природе Горње Подунавље
2010-03-29


Детаљније

 

Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе Засавица
2010-03-29


Детаљније

 

Просторни план подручја посебне намене специјалног резервата природе Увац
2010-03-23


Детаљније

 

Просторни план подручја посебне намене Националног парка Ђердап
2009-02-12


Детаљније

 

Просторни план подручја посебне намене Стари Рас са Сопоћанима
2009-02-12


Детаљније

 

Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе Стари Бегеј-Царска Бара
2009-02-12


Детаљније

 

Просторни план подручја посебне намене Националног парка Копаоник
2009-02-11


Детаљније

 

Просторни план подручја посебне намене Парка природе Голија
2009-02-11


Детаљније

 

Просторни план подручја посебне намене Националног парка Тара
2009-02-11


Детаљније

 

Просторни план подручја посебне намене Парка природе и туристичке регије Стара планина
2009-02-09


Детаљније

 

Просторни план подручја археолошког налазишта Ромулијана-Гамзиград
2008-12-08


Детаљније

 

Просторни план подручја посебне намене "Власина"
2008-12-08


Детаљније

 

Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе Обедска бара
2008-12-08


Детаљније

 

Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе Делиблатска пешчара
2008-12-08


Детаљније

 

Просторни план подручја посебне намене Националног парка "Фрушка Гора"
2008-11-18


Детаљније