search: 
Четвртак -  24. Apr. 2014.
 

Latinica  |  Ћирилица
 
 

2014-04-24
Летња школа урбанизма 2014 29-31. МАЈ 2014. ВРЊАЧКА БАЊА, ХОТЕЛ "БРЕЗА" одржаће се у трајању од 30 дана, од 05. марта 2012. године до 03. априла 2012. године..

Детаљније

 

2014-04-23
Одржана радионица на Грађевинско-архитектонском факултету Универзитета у Нишу

Детаљније

 

2014-04-16
Oдржана завршна конференција међународног пројекта CODEX „Координисани развој и размена знања о просторно планској методологији“

Детаљније

 

2014-04-10
Јавна седница Комисије за спровођење поступка јавног увида за Нацрт ППППН археолошког налазишта Виминацијум и Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

Детаљније

 

2014-04-08
Oкругли сто „Капацитети јединица за управљање пројектима државних органа“

Детаљније

 

2014-04-07
Радионица на тему „Припрема менаџмент плана за светску баштину Стари Рас са Сопоћанима“ одржана је 25. и 26. марта 2014. године у Новом Пазару

Детаљније

 

2014-04-07
4. радни састанак партнера на Пројекту Attract-SEE у Болоњи.

Детаљније

 

2014-04-04
У четвртак 03. априла 2014. године у згради Народног позоришта у Ужицу отворен је пети научно - стручни скуп са међународним учешћем "ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА"

Детаљније

 

2014-04-03
Представници РАПП уцествовали су на радионица пројекта CO-WANDA - Конвенција о управљању бродским отпадом на Дунаву 27. марта 2014. године, која је одржана у просторијама Дирекције за водне путеве "Пловпут"

Детаљније

 

2014-04-01
Републичка агенција за просторно планирање на међународној конференцији GDi Solutions forum 2014

Детаљније

 

2014-03-14
Одржана јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта Виминацијум и Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину у Археолошком истраживачком центру Виминацијум

Детаљније

 

2014-03-12
Радни састанак координатора радних пакета Пројекта Attract-SEE у Болоњи

Детаљније

 

2014-03-11
Одржана трећа национална радионица са интересним странама пројекта „AttractSEE”

Детаљније

 

2014-03-10
II ОБАВЕШТЕЊЕ - Пети научно-стручни скуп са међународним учешћем "Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља" одржаће се на Златибору од 3 -5. априла 2014. године у организацији Асоцијације просторних планера Србије, Географског факултета Универзитета у Београду и Републичке агенције за просторно планирање

Детаљније

 

2014-03-04
Делегација кинеске националне компаније China Geozhouba Group Corporation и кинеске инвестиционе ExIm банке боравила је у радној посети Републици Србији

Детаљније

 

2014-02-27
Јавна седница Комисије за спровођење поступка јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе на животну

Детаљније

 

2014-02-26
Kонференцијa „CITIES-Градови сутрашњице: Инвестирање у Европу“

Детаљније

 

2014-02-25
ЈАВНИ УВИД У Нацрт Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта Виминацијум и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта Виминацијум одржаће се од 26. фебруара 2014. године до 27. марта 2014. године у трајању од 30 дана.

Детаљније

 

2014-02-24
I ОБАВЕШТЕЊЕ О СКУПУ:
Међународни научно-стручни скуп 10. јубиларна Летња школа урбанизма у Србији, одржаће се у периоду 29-31. мај 2014. године у Врњачкој Бањи у организацији УУС, РГЗ, и у сарадњи са РАПП и GIZ/AMBERO/ICON

Детаљније

 

2014-02-24
У Београду је 13. и 14. фебруара 2014. године одржана радионица под називом „Одрживо просторно планирање и обновљиви извори енергије” у организацији Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања и ТАIEX програмa Европске Комисије.

Детаљније

 

2014-02-11
Јавна седница Комисије за спровођење поступка јавног увида у Нацрт ППППН слива акумулације „Селова“

Детаљније

 

2014-02-06
Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе

Детаљније

 

2014-02-04
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ Јавне презентације Нацрта просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе и Извештаја о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе на животну средину.

Детаљније

 

2014-02-04
Преставници Републичке агенције за просторно планирање 29. и 30. јануара 2014. године посетили у Републику Словенију на позив Геодетског института Словеније како би разменили искуства и добру праксу Србије и Словеније у оквиру Пројекта Attract-SEE и упознали се са радом Министарству за просторно планирање и инфраструктуру Републике Слпвеније

Детаљније

 

2014-01-31
Јавна презентација Нацрта просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе и Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину одржана је у општинској управи општине ТИТЕЛ,30. јануара 2014. године..

Детаљније

 

2014-01-31
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТКАЗИВАЊУ ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ Нацрта просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора ТИСЕ и Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН на животну средину 31.јануара 2014. године у СЕНТИ.

Детаљније

 

2014-01-20
16. јануара 2014. године, у општинској управи општине Куршумлија и 17. јануара 2014. године у сали општинске управе општине Брус, одржана је Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације ''Селова'',Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину и Елабората о зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања акумулације „Селова”.

Детаљније

 

2014-01-16
У сарадњи са Републичком агенцијом за просторно планирање Асоцијација просторних планера Србије организује међународни научно- стручни скуп ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ НАСЕЉА који ће се одржати од 03.-05. априла 2014.године на Златибору

Детаљније

 

2014-01-15
Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тиса на животну средину одржаће се у трајању од 30 дана, од 16. јануара 2014. године до 14. фебруара 2014. године. године..

Детаљније

 

2013-12-30
Свечана додела потврда о завршеној пракси студената Саобраћајног факултета у РАПП одржана 25. децембра 2013. на Саобраћајном факултету у Београду

Детаљније

 

2013-12-30
Радионица на тему ''Просторно планирање-теорија и пракса'' одржана је 24. децембра 2013. године на Географском факултету Универзитета у Београду

Детаљније

 

2013-12-25
ЈАВНИ УВИД У Нацрт Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Селова”, Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Селова” на животну средину и Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања акумулације „Селова” одржаће се од 27. децембра 2013. године до 27. јануара 2014. године у трајању од 30 дана.

Детаљније

 

2013-12-20
Љубљански процес II, Радионица о изради бизнис плана и прикупљању средстава

Детаљније

 

2013-12-20
У привредној комори Србије одржан састанак са градоначелницима

Детаљније

 

2013-12-13
Одржана друга национална радионица пројекта AttractSEE

Детаљније

 

2013-12-12
Јавна расправа о Нацрту Закона о уређењу простора и изградњи одржана je 11. децембра 2013. године у Регионалној привредној комори Ниша

Детаљније

 

2013-12-11
Јавна расправа о Нацрту Закона о уређењу простора и изградњи, 10. децембра 2013. године у Регионалној привредној комори Нови Сад у Новом Саду.

Детаљније

 

2013-12-10
Јавна расправа о Нацрту Закона о уређењу простора и изградњи одржана 06.12.2013. у хотелу Шумарице у Крагујевцу

Детаљније

 

2013-12-06
Јавно слушање под називом „НАТУРА 2000 у Србији 2013“ одржано 02.12.2013. године у Дому Народне скупштине Републике Србије

Детаљније

 

2013-12-06
Јавна расправа о Нацрту Закона о уређењу простора и изградњи, одржана je 04.12.2013. у Центру Сава у Београда

Детаљније

 

2013-12-05
Конференција "Добро управљање у земљама Балкана: из међусекторске перспективе" (Good Governance in the Balkans: from a Cross-Sectoral Perspective) је одржана 7. и 8. новембра у Загребу

Детаљније

 

2013-12-03
Радионицa на тему ''Третман саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре у просторним плановима од републичког значаја'', одржана је 29.11.2013. године у Привредној комори Београда

Детаљније

 

2013-12-02
У просторијама хотела Импексел 2 у Скопљу, од 25. до 27. новембра 2013. године одржан је трећи састанак партнера пројекта AttractSEE

Детаљније

 

2013-11-29
Конференција „Унапређеним креирањем политика ка успешним преговорима о приступању ЕУ“ одржана је у петак, 22.ховембра у хотелу Зира у Београду

Детаљније

 

2013-11-20
У просторијама хотела „Парк“ у Београду 19. новембра 2013. године одржана је прва национална радионица пројекта AttractSEE у организацији Републичке агенције за просторно планирање.

Детаљније

 

2013-11-19
У седишту Националног парка Ђердап 15. новембра 2013. године одржана ПРОМОЦИЈА ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ПРЕДЕЛУ ,поред представника Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања Републике Србије, Шумарског гфакултета универзитета у Београду, активно су учествовали и представници Републичке агенције за просторно планирање и представници локалних самоуправа

Детаљније

 

2013-11-13
Трећи састанак Радне групе за регионалну сарадњу Приоритетне области 10 Дунавске стратегије Европске уније одржан је у Бечу 11. новембра 2013. године.

Детаљније

 

2013-11-12
У петак 08. новембра 2013. године у Нишу је отворен 22. Међународни салон урбанизма.

Детаљније

 

2013-11-07
У организацији Министарства културе и информисања и Републичког завода за заштиту споменика културе, 4. и 5. новембра 2013. године у Београду су одржане радионице у оквиру програма „Љубљански процес II: Обнова нашег заједничког наслеђа”.

Детаљније

 

2013-11-04
ТРЕЋA МЕЂУНАРОДНA КОНФЕРЕНЦИЈA О МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, одржанa 01. новембра 2013. у хотелу Metropol Palace у Београду.

Детаљније

 

2013-11-01
На новосадском сајму је од 29. до 31. oктобра одржан сајам инвестиција ИНВЕСТ ЕКСПО

Детаљније

 

2013-10-29
СУСРЕТИ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ-2013, одржани су од 02-04. октобра 2013. године на Копаонику.

Детаљније

 

2013-10-18
16.10.2013. године у Београду одржанa је конференција GDI GISDATA дан 2013.

Детаљније

 

2013-10-17
Потписан Меморандум о сарадњи између Републичке агенције за просторно планирање и Јавне установе „Нови урбанистички завод Републике Српске“

Детаљније

 

2013-10-14
Међународна радионица интересних група и радни састанак партнера на Пројекту Attract-SEE у оквиру NEXPO 2013.

Детаљније

 

2013-10-14
12. октобра 2013. године под слоганом “Зелена енергија“ одржан је Међународни сајам енергетике, заштите животне средине и природних ресурса „EcoFair“.

Детаљније

 

2013-10-08
Први састанак Мреже начелника за урбанизам Сталне конференције градова и општина

Детаљније

 

2013-10-08
25. септембра 2013. године, у скупштинској сали Градске управе града Ниша, с почетком у 11:00 часова, одржана је јавна презентација Нацрта измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд-Ниш.

Детаљније

 

2013-10-08
25. септембра 2013. године, у скупштинској сали Градске управе града Ниша, с почетком у 13:00 часова, одржана је јавна презентација Нацрта измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш-граница Републике Македоније.

Детаљније

 

2013-10-01
Двадесети Фестивал информатичких достигнућа- ИНФОФЕСТ 2013 одржава се од 29.септембра до 5.октобра 2013. године

Детаљније

 

2013-10-01
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине је на седници одржаној 26. септембра 2013. године донела Одлуке о изради четири просторна плана подручја посебне намене.

Детаљније

 

2013-09-26
Презентације о имплементацији регионалних просторних планова Тимочке крајине и Јужног Поморавља у Привредним коморама Зајечара и Лесковца 18. и 23. септембра 2013. године

Детаљније

 

2013-09-26
Учешће представника Агенције на Смедеревском привредном форуму, округли сто „Стратегија развоја Подунавља и Смедерева“

Детаљније

 

2013-09-24
Републичка агенција за просторно планирање као суорганизатор узеће активно учешће на Међународнародном научном форуму "Дунав - река сарадње" који се одржава 24. септембра 2013. године уз обележавање СВЕТСКОГ ДАНА РЕКА И ДАНА ЕВРОПСКЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ Вода и култура - 2013

Детаљније

 

2013-09-20
Представници Републичке агенције за просторно планирање су 17. септембра 2013.године учествовали у целодневној радионици УНОПСа (пројектног центра Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге) са темом управљање пројектима

Детаљније

 

2013-09-17
У понедељак, 16. септембра 2013.године у згради Скупштине града Новог Сада, одржана је Јавна седница Комисије за јавни увид у Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја посeбне намене транснационалног гасовода „Јужни ток”.

Детаљније

 

2013-09-16
Директор Републичке агенције за просторно планирање, мр Драган Дунчић, и председник Привредне коморе Србије, Жељко Сертић, потписали су 10. септембра у просторијама Привредне коморе Србије Меморандум о дугорочној сарадњи ове две институције.

Детаљније

 

2013-09-06
ПОНАВЉАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА у Нацрт Измена и допуна просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд - Ниш одржаће се у трајању од 30 дана, од 09. септембра 2013. године до 08. октобра 2013. године..

Детаљније

 

2013-09-06
ПОНАВЉАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА у Нацрт Измена и допуна просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш – граница Републике Македоније одржаће се у трајању од 30 дана, од 09. септембра 2013. године до 08. октобра 2013. године..

Детаљније

 

2013-08-30
Јавна презентација Нацрта измена и допуна ППППН транснационалног гасовода „Јужни ток” и Извештаја о стратешкој процени утицаја измена и допуна ППППН транснационалног гасовода „Јужни ток” на животну средину у организацији Републичке агенције за просторно планирање одржана је 26. августа 2013. године у сали Привредне коморе Србије.Детаљније

 

2013-08-23
У организацији Удружења хотелијера Копаоника од 22. до 23. августа 2013. године на Копаонику се одржава округли сто на тему Сигурна градња и употреба еко-материјала у архитектонском обликовању објеката у заштићеним природним добрима.

Детаљније

 

2013-08-07
ЈАВНИ УВИД У Нацрт Измена и допуна просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода ''Јужни ток'' и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода ''Јужни ток''на животну средину одржаће се од o8. августа до 06. септембра 2013. године у трајању од 30 дана.

Детаљније

 

2013-07-29
У уторак 23. јула 2013. године, са почетком у 12,00 часова у згради Градске управе у Крушевцу, одржана је Јавна седница Комисије за јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Ћелије“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Ћелије“ на животну средину.

Детаљније

 

2013-07-29
У четвртак 25. јула 2013. године, са почетком у 12,00 часова у сали Дома културе у Книћу, одржана је Јавна седница Комисије за јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Гружа“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Гружа“ на животну средину.

Детаљније

 

2013-07-29
У петак 26. јула 2013. године, са почетком у 12,00 часова у сали сали Скупштине града Градске управе Зајечар, одржана је Јавна седница Комисије за јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Грлиште“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Грлиште“ на животну средину.

Детаљније

 

2013-07-25
У Скупштини Србије одржано је јавно слушање о пројекту пловног пута "Канал Морава", у среду , 24. јула 2013. године, министар проф.др Милан Бачевић, директор РАПП мр Драган Дунчић са члановима радног тима представили су овај пројекат и дали одговоре на постављена питања.

Детаљније

 

2013-07-15
Републичка агенције за просторно планирање, на иницијативу ЈП Скијалишта Србије, започела је припремне активности на изменама и допунама Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник.

Детаљније

 

2013-07-15
У Београду, 12. јула 2013. године ВЛАДА ЈЕ донела РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ Мр ДРАГАНА ДУНЧИЋА
за ДИРЕКТОРА РЕПУБЛИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Детаљније

 

2013-06-27
Јавна презентација Нацрта ППППН слива акумулације "Грлиште" и Извештаја о стратешкој процени утицаја одржана је у среду 26. јуна 2013. године са почетком у 12,00 часова у великој сали Регионалне привредне коморе Зајечар.

Детаљније

 

2013-06-26
Свечана промоција доношења Програма имплементације Регионалног просторног плана АП Војводине одржана је 25.06.2013. године у згради Скупштине АП Војводине У Новом Саду.

Детаљније

 

2013-06-26
Јавна презентација Нацрта ППППН слива акумулације "Гружа" и Извештаја о стратешкој процени утицаја одржана је у уторак 25. јуна 2013. године са почетком у 12,00 часова у сали Дома културе у Книћу.


Детаљније

 

2013-06-25
Јавна презентација ППППН слива акумулације „Ћелије“ одржана је 24. јуна 2013. године са почетком у 12,00 у Градској кући у Крушевцу.

Детаљније

 

2013-06-21
Мр Драган Дунчић, в.д.директор РАПП на Корисничком форуму GDi Решења у Опатији, који се одржава 20. и 21. јуна 2013. године на тему "Грађани у епицентру државне администрације"..

Детаљније

 

2013-06-21
120 година оснивања Географског факултета, 21. јуна 2013. године одржана је Свечана академија поводом овог јубилеја у Свечаној сали Универзитета у Београду.

Детаљније

 

2013-06-17
У Рашкој је 14. јуна 2013. године одржана ПРОМОЦИЈА ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ПРЕДЕЛУ у ЈП "СРБИЈАШУМЕ" Рашка, поред представника Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања Републике Србије, Шумарског гфакултета универзитета у Београду, активно су учествовали и представници Републичке агенције за просторно планирање

Детаљније

 

2013-06-17
Отворени семинар под називом „Територијална сарадња као подстицај економском расту и запошљавању“ (Territorial Cooperation for Growth and Jobs у оквиру Европске мреже за праћење кохезије и просторног развоја (ESPON - European Observation Network for Territorial Development and Cohesion)

Детаљније

 

2013-06-14
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине је на седници одржаној 13. јуна 2013. године размотрила и донела Одлуку о доношењу Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне Покрајине Војводине за период од 2013. до 2017. године. Предлог је образложио др Слободан Пузовић, покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.

Детаљније

 

2013-06-12
ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Ћелије” и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Ћелије” на животну средину, одржаће се у трајању од 30 дана, од 13. јуна 2013. године до 12. јула 2013. године.


Детаљније

 

2013-06-12
У Аранђеловцу је од 05. до 07. јуна 2013. године одржана радионица под називом "Вертикална димензија доброг управљања:однос јединица локалне самоуправе и органа државне управе" на којој су активно учешће узели и представници,Републичке агенције за просторно планирање .

Детаљније

 

2013-06-12
ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Гружа” и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Гружа” на животну средину, одржаће се у трајању од 30 дана, од 13. јуна 2013. године до 12. јула 2013. године.

Детаљније

 

2013-06-12
ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Грлиште” и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Грлиште” на животну средину, одржаће се у трајању од 30 дана, од 13. јуна 2013. године до 12. јула 2013. године.

Детаљније

 

2013-06-07
07. јун 2013. године завршни дан званичне двонедељне ране посете кинеске делегације Компаније China Gheshouba Corporation Републици Србији

Детаљније

 

2013-06-06
06. јуна 2013. године Кинеска делегација заједно са својим домаћинима Републичком агенцијом за просторно планирање и Министарством природних ресурса, рударства и просторног планирања током обиласка терена и институција долином реке Мораве посетила је Грађевинско - архитектонски факултет у Нишу.

Детаљније

 

2013-06-05
05. јуна 2013. године чланови кинеске делегације посетили су ЈП "Дирекција за урбанизам" у Крагујевцу и обишли значајне локације у сливу Велике Мораве на потезу од Свилајнца до Ћуприје.У наставку радног дана посетили су и Дирекцију за планирање и изградњу "Краљево".

Детаљније

 

2013-06-05
05. јуна 2013. године чланови кинеске делегације посетили су ЈП "Дирекцију за урбанизам" у Крагујевцу и обишли значајне локације у сливу Велике Мораве на потезу од Свилајнца до Ћуприје. У току дана посетиће и Дирекцију за изградњу Краљева и обићи спојнице Западне и Јужне Мораве код Варварина.

Детаљније

 

2013-06-04
04. јуна 2013 године, оржани су радни састанци у Електропривреди Србије и Институту за архитектуру и урбанизам Србије са члановима тима кинеске компаније China Gheshouba Corporation, и представницима Републичке агенције за просторно планирање и Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања

Детаљније

 

2013-06-03
03. јуна 2013 године, оржани су радни састанци чланова кинеске радне групе компаније China Gheshouba Corporation, и представника Републичке агенције за просторно планирање и Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања са представницима РБ Колубара и Удружења капетана унутрашње пловидбе.

Детаљније

 

2013-05-31
31.мај 2013 године, пети радни дан посете кинеске радне групе компаније China Gheshouba Corporation, Републици Србији, заједно са својим домаћинима из Републичке агенције за просторно планирање и Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања проводе у обиласку плаовног тока Велике Мораве од Смедерева до Љубичевског моста

Детаљније

 

2013-05-31
У четвртак 30. маја 2013. године у Бачкој Паланци одржан је радни састанак на тему израда Концепта Просторног плана подручја посебне намене културног предела Бач

Детаљније

 

2013-05-30
Пројекат Аttract-SEE представљен на међународној конференцији REAL CORP 2013 у Риму.

Детаљније

 

2013-05-30
Међународни научно-стручни скуп ЛЕТЊА ШКОЛА УРБАНИЗМА, отворен је на Тари данас 30.маја 2013.године и трајаће до 01. јуна 2013. године. Актуелне теме су Нови актуелни закони о уређењу простора и њихово спровођењ и Приоритетни инвестициони програми и објекти

Детаљније

 

2013-05-29
Среда 29.маја 2013 године,трећи радни дан кинеске радне групе компаније China Gheshouba Corporation, са представницима Републичке агенције за просторно планирање и Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања, у посети Републичком хидрометеоролошком заводу и Институту за водопривреду Јарослав Черни

Детаљније

 

2013-05-28
Уторак 28.маја 2013 године, други дан радне посете кинеске радне групе компаније China Gheshouba Corporation, представника Републичке агенције за просторно планирање и Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања са представницима Дирекције за воде, Пловпут и Републичког геодетског завода.

Детаљније

 

2013-05-27
У понедељак 27.маја 2013 године, одржана су два заједничка радна састанка чланова кинеске радне групе компаније China Gheshouba Corporation, представника Републичке агенције за просторно планирање и Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања са представницима Привредне коморе Београда и Саобраћајног института ЦИП.

Детаљније

 

2013-05-22
На Саобраћајном факултету Универзитета у Београду потписан је СПОРАЗУМ О ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ 22.маја 2013. године између Републичке агенције за просторно планирање и Саобраћајног факултета Универзитета у Београду.

Детаљније

 

2013-05-22
Јавни увид у Нацрт Измена и допуна просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута E-75, деоница Београд – Ниш, одржаће се у трајању од 30 дана, од 05. марта 2012. године до 03. априла 2012. године..

Детаљније

 

2013-05-17
Дана 16.05.2013. године потписан је Уговор о заједничком раду на изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода “Јужни ток”. Уговор су потписали у име Носиоца израде плана - Републичке агенције за просторно планирање, в.д.директор-а мр Драган Дунчић, у име Стручног обрађивача, Института за архитектуру и урбанизам Србије, директор др Игор Марић и у име Стручног обрађивача ЈП Завода за урбанизам Војводине, в.д.директор-а Владимир Зеленовић.

Детаљније

 

2013-05-16
Републичка агенција за просторно планирање као суорганизатор са Удружењем Урбаниста Србије и другим, организује Међународни научно-стручни скуп ЛЕТЊА ШКОЛА УРБАНИЗМА, на Тари од 30.маја до 01.јуна 2013.године са темама Нови актуелни закони о уређењу простора и њихово спровођењ и Приоритетни инвестициони програми и објектие..

Детаљније

 

2013-05-15
Јавна седница Комисије за спровођење поступка јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене међународног водног пута Е-80 Дунав(Паневропски коридор VII) И Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину одржана је у згради скупштине Аутономне Покрајине Војводине, 14. маја 2013 године.

Детаљније

 

2013-05-14
13.маја 2013.године у Новом Саду је потписан Уговор о изради измена и допуна просторног плана подручја посебне намене трансанционалног гасовода „Јужни ток“ кроз Републику Србију, којим се стварају услови да се избегне дуготрајна процедура и скрати пут до грађевинске дозволе за изградњу овог стратешког гасоводног објекта. Уговор су потписали в.д. директора Републичке агенције за просторно планирање мр Драган Дунчић и директор предузећа „South Stream d.o.o.“ Нови Сад Душан Бајатовић.

Детаљније

 

2013-05-13
10. маја 2013. године у Ваљеву, у згради скупштине града Ваљева, Карађорђева бр. 64, са почетком у 11,00 часова одржана је јавна седница Комисије за спровођење поступка јавног увида у Нацрт Регионалног просторног плана за подручје Колубарског и Мачванског управног округа и Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана за подручје Колубарског и Мачванског управног округа на животну средину.

Детаљније

 

2013-05-13
11. маја 2013. године, у Лесковцу, одржанa је Прва међународна Ротари конференција. Конференција је окупила Ротари клубове дуж трасе пловног пута Дунав-Морава-Вардар-Егејско море, представнике друштвеног и политичког живота Лесковцa као и председнике националних секција Међудржавног комитета Србије и Македоније.

Детаљније

 

2013-05-10
Јавна седница Комисије за јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене међународног водног пута Е-80 - Дунав (Паневропски коридор VII) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене међународног водног пута Е-80 - Дунав (Паневропски коридор VII) на животну средину биће одржана у уторак 14. маја 2013. године у 12,00 часова у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине, у Новом Саду, улица Владике Платона бб, сала 1.

Детаљније

 

2013-05-10
9. маја 2013. године, у просторијама Привредне коморе Београда, Кнеза Милоша 12 у Београду, потписан је Споразум о пословној сарадњи између Републичке агенције за просторно планирање и Привредне коморе Београда.

Детаљније

 

2013-04-26
У организацији Републичке агенције за просторно планирање и Привредне коморе Србије 24. априла 2013. године у сали 1 Привредне коморе Србије одржан је семинар „Инвестициони потенцијали локалних заједница и региона садржани у планској документацији“.

Детаљније

 

2013-04-26
У Швехату (Аустрија) је 23. и 24. априла 2013. године одржан састанак партнера који учествују на пројекту Attract-SEE (Assessing Territorial Attractiveness in SEE) (Оцењивање привлачности простора у Југоисточној Европи), у склопу Транснационалног програма за Југоисточну Европ

Детаљније

 

2013-04-12
Јавна презентација Нацрта Регионаног просторног плана за подручје Колубарског и Мачванског управног округа и Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, одржан је 11. априла 2013.године у Културном центру у Шапцу

Детаљније

 

2013-04-08
Јавни презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене међународног водног пута Е-80-Дунав (Паневропски коридор)одржана је 03.априла 2013. године у Привредној комори Београда у оквиру јавног увида у Нацрт плана.

Детаљније

 

2013-04-04
У четвртак 4. априла 2013. године у Градској кући у Суботици, свечано је отворен, међународни научно-стручни скуп ''Планска и нормативна заштита простора и животне средине''.

Детаљније

 

2013-03-26
Састанак Радне групе за регионалну сарадњу приоритетне области 10 Дунавске стратегије Европске уније одржан је 21. и 22. марта 2013. године у Бечу

Детаљније

 

2013-03-26
АКТИВНОСТИ српске и кинеске радне групе на Пројекту Канал Морава – Вардар - Солун

Детаљније

 

2013-03-25
ЈАВНИ УВИД у Нацрт Регионалног просторног плана за подручје Колубарског и Мачванског управног округа и Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана за подручје Колубарског и Мачванског управног округа на животну средину, одржаће се у трајању од 30 дана, од 25. марта 2013. године до 23. априла 2013. године.

Детаљније

 

2013-03-19
ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посeбне намене међународног водног пута Е-80 - Дунав (Паневропски коридор VII) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене међународног водног пута Е-80 – Дунав (Паневропски коридор VII) на животну средину, одржаће се у трајању од 30 дана, од 20. марта 2013. године до 18. априла 2013. године.

Детаљније

 

2013-03-15
14. марта 2013. године у Скопљу у организацији Привредне коморе Македоније одржана је конференција Конективна Еврпа- Одговор ЦЕФТА региона с циљем покретања иницијативе за развој транспортне инфраструктуре у региону.

Детаљније

 

2013-03-13
Републичка агенција за просторно планирање, учествовала је 07. марта 2013. године на
35. Међународном сајму наутике у Београду, на стручној конференцији под називом
''Актуелна питања планирања, коришћења, уређења и заштите унутрашњих пловних путева
у Србији''.Детаљније

 

2013-03-13
На конференцији Connective EUREPE-Respond of the CEFTA region која се одржава у Скопљу 14.марта 2013. године у организацији Привредне коморе Македоније учествоваће поред ресорног министарстава за природне ресурсе, рударствао и просторно планирање Републике Србије и Републичка агенција за просторно планирање.

Детаљније

 

2013-03-11
У складу са својим надлежностим РАПП покренула је активности на изменама и допунама ППППН транснационалног гасовода "Јужни ток"

Детаљније

 

2013-03-07
II ИНФОРМАЦИЈА О СКУПУ:
Од 4. до 6. априла 2013. године у Суботици-Палићу, одржаће се седми по реду научно-стручни скуп са међународним учешћем "ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ".

Детаљније

 

2013-03-06
На 35. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ НАУТИКЕ који се одржава на Београдском сајму од 07. марта до 09. марта 2013.године у оквиру Актуелна питања планирања, коришћења, уређења и заштите унутрашњих пловних путева у Србији, РАПП одржаће презентацију 07. марта 2013. године у периоду од 13,00 до 15,00 часова.

Детаљније

 

2013-03-01
Дана 21.02.2013. године у оквиру редовних активности на имплементацији ИПА-иног Пројекта Attract-SEE, одржан је једнодневни радни састанак пројектних партнера у Швехату, Аустријa.

Детаљније

 

2013-02-27
Досадашње активности Републичке агенције за просторно планирање на припреми, координацији и праћењу израде Просторног плана подручја посебне намене за хидротехнички систем водног пута Канала "Морава".

Детаљније

 

2013-02-04
Министар природних ресурса, рударства и просторног планирања проф. др Милан Бачевић потписао је 26. јануара 2013. године у Пекингу Протокол о разумевању за израду студије оправданости пројекта изградње пловног пута „Канал Морава“ са председником кинеске компаније China Gezhouba Group Corporation, господином Жен Ђиенгуом.

Детаљније

 

2013-01-30
Посета Републичке агенције за просторно планирање Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и ЈП "Завод за урбанизам Војводине"

Детаљније

 

2013-01-11
Асоцијација просторних планера Србије, организује седми по реду научно-стручни скуп са међународним учешћем "ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ" традиционално у Суботици- Палићу, од 4. до 6. априла 2013.године

Детаљније

 

2010-01-13


Детаљније

 

2009-04-29
У складу са Одлуком о изради Стратегије просторног развоја Републике Србије („Службени гласник РС“, број 119/2008), планираним активностима и динамиком изрaде Стратегије, завршена је прва фаза и припремљен материјал под радним називом „Визија, циљеви и концепција просторног развоја Републике Србије“.Детаљније

 

2008-03-21
homepage

Детаљније

 
 
План

Просторни план подручја посебне намене специјалног резервата природе "КОВИЉСКО - ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ" (Zasticena i turisticka podrucja)

2010-03-31

Донета је Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе "Ковиљско-Петроварадински рит" ("Службени лист АПВ", број: 24/08).
На седници Скупштине АП Војводине, 27. фебруара 2012.године ДОНЕТ ЈЕ ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ "КОВИЉСКО - ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ" ("Службени лист АП Војводине" бр. 3).

 
   
 

Извршите отварање Програма за израду плана: Download

   
 
Извршите отварање карте намене површина: Karta
Да би сте могли да гледате карте просторног плана неопходно је да на вашем browseru имате инсталиран додатак за гледање DJVU фајлова.

Додатак можете преузети кликом на сличицу  DJVU Plug-in.

1

 

 
 
Усвојени планови

Акумулације

Просторни план подручја посебне намене сливног подручја акумулације Кључ
2010-08-06


Detaljnije

 

Просторни план подручја посебне намене слива акумулације Бован
2009-02-12


Detaljnije

 

Просторни план подручја посебне намене слива акумулације Стуборовни
2009-02-11


Detaljnije

 

Просторни план подручја слива акумулације "Боговина"
2008-11-17


Detaljnije

 

Просторни план подручја изворишта водоснабдевања регионалног подсистема "Рзав"
2008-11-17


Detaljnije

 
Инфраструктурни коридори

Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода „Јужни ток”
2013-05-28


Detaljnije

 

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Ваљево – Лозница
2011-12-22


Detaljnije

 

Просторни план подручја посебне намене гасовода Јужни ток
2011-10-03


Detaljnije

 

Просторни план подручја посебне намене за инфраструктурни коридор за ДВ 2X400КВ ТЦ Панчево 2 - граница Румуније
2011-07-18


Detaljnije

 

Просторни план подручја посебне намене хидроелектрана Бродарево 1 и 2 на реци Лим
2011-06-22


Detaljnije

 

Просторни план подручја посебне намене система хидроелектрана на Ибру
2011-06-22


Detaljnije

 

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате – Прељина
2010-11-26


Detaljnije

 

Просторни план подручја посебне намене дела индустријске зоне сектор североисток у Смедереву
2010-10-28


Detaljnije

 

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад-Рума-Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац-Лозница
2010-03-26


Detaljnije

 

Просторни план подручја посебне намене система продуктовода кроз Републику Србију (Сомбор-Нови Сад-Панчево-Београд-Смедерево-Јагодина-Ниш)
2010-03-23


Detaljnije

 

Просторни план подручја посебне намене граничног прелаза "Прешево" са елементима регулационог плана
2008-11-18


Detaljnije

 

Просторни план подручја инфраструктурног коридора Ниш-граница Републике Македоније
2008-11-18


Detaljnije

 

Просторни план подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд-Ниш
2008-11-18


Detaljnije

 

Просторни план подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Суботица-Београд (Батајница)
2008-11-18


Detaljnije

 

Просторни план подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске-Београд (Добановци)
2008-11-18


Detaljnije

 

Просторни план подручја инфраструктурног коридора Ниш-граница Бугарске
2008-11-18


Detaljnije

 

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд Јужни Јадран, деоница Београд-Пожега
2008-11-18


Detaljnije

 
Регионални просторни планови

Регионални просторни план за подручје Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског управног округа
2010-10-19


Detaljnije

 

Регионални просторни план за подручје Златиборског и Моравичког управног округа
2010-10-19


Detaljnije

 

Регионални просторни план АП Војводине
2010-03-31


Detaljnije

 

Регионални просторни план Тимочке крајине (Борски и Зајечарски округ)
2009-02-12


Detaljnije

 

Регионални просторни план за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа
2009-02-12


Detaljnije

 

Регионални просторни план општина Јужног Поморавља
2009-02-11


Detaljnije

 

Регионални просторни план административног подручја града Београда
2008-12-08


Detaljnije

 

Регионални просторни план Колубарског округа погођеног земљотресом
2008-12-08


Detaljnije

 
Рударски басени

Просторни план подручја посебне намене Костолачког угљеног басена
2010-03-25


Detaljnije

 

Просторни план подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена
2009-02-10


Detaljnije

 
Заштићена и туристичка подручја

Просторни план подручја посебне намене специјалног резервата природе Сува планина
2010-06-10


Detaljnije

 

Просторни план подручја посебне намене специјалног резервата природе "КОВИЉСКО - ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ"
2010-03-31


Detaljnije

 

Просторни план подручја посебне намене специјалног резервата природе Горње Подунавље
2010-03-29


Detaljnije

 

Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе Засавица
2010-03-29


Detaljnije

 

Просторни план подручја посебне намене специјалног резервата природе Увац
2010-03-23


Detaljnije

 

Просторни план подручја посебне намене Националног парка Ђердап
2009-02-12


Detaljnije

 

Просторни план подручја посебне намене Стари Рас са Сопоћанима
2009-02-12


Detaljnije

 

Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе Стари Бегеј-Царска Бара
2009-02-12


Detaljnije

 

Просторни план подручја посебне намене Националног парка Копаоник
2009-02-11


Detaljnije

 

Просторни план подручја посебне намене Парка природе Голија
2009-02-11


Detaljnije

 

Просторни план подручја посебне намене Националног парка Тара
2009-02-11


Detaljnije

 

Просторни план подручја посебне намене Парка природе и туристичке регије Стара планина
2009-02-09


Detaljnije

 

Просторни план подручја археолошког налазишта Ромулијана-Гамзиград
2008-12-08


Detaljnije

 

Просторни план подручја посебне намене "Власина"
2008-12-08


Detaljnije

 

Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе Обедска бара
2008-12-08


Detaljnije

 

Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе Делиблатска пешчара
2008-12-08


Detaljnije

 

Просторни план подручја посебне намене Националног парка "Фрушка Гора"
2008-11-18


Detaljnije