Јавна седница Комисије за јавни увид у Нацрт ППППН уређења дела приобаља града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат "Београд на води"

У великој сали Градске управе града Београда, у среду 5. новембра одржана је Јавна седница Комисије за јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат ''Београд на води'' и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат ''Београд на води'' на животну средину.

Јавној седници су присуствовали председник и чланови Комисије за спровођење поступка јавног увида, представници и директор обрађивача плана и представници јавних предузећа, владиних и невладиних организација и заинтересовани грађани.

Рад Комисије и излагање образложења по поднетим примедбама како обрађивача тако и подносилаца примедби ометала је група грађана присталица удружења "Не да(ви)мо Београд".

Коначан став о поднетим примедбама Комисија ће заузети након одржавања затворене седнице а потом сачинити Извештај о извршеном јавном увиду у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја који ће бити објављен на званичном сајту РАПП-а.