Информације о плановима у изради

Јавна седница Комисије за јавни увид у Нацрт ППППН уређења дела приобаља града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат "Београд на води"

07.11.2014

У среду 5. новембра одржана је Јавна седница Комисије за јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат ''Београд на води'' и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат ''Београд на води'' на животну средину.
Прочитајте више...

Проглашење СРП "Ритови доњег Потисја"

06.11.2014

Jедно од највреднијих ритских простора у Потисју стављено је под заштиту доношењем Уредбе о проглашењу Специјалног резервата природе „Ритови доњег Потисја“ („Сл. гласник РС“, број 121/2014). СРП „Ритови доњег Потисја“ представља најрепрезентативнији и најатрактивнији очувани ритски комплекс у Потисју у Србији, који се налази на левој и десној обали уз саму реку Тису, чије га воде редовно плаве
Прочитајте више...

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат ''Београд на води''

20.10.2014

У периоду од 29. септембра до 28. октобра 2014. године на јавни увид биће изложени Нацрт просторног плана подручја посебне намене и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат ''Београд на води'' на животну средину.
Прочитајте више...

Јавна презентација Нацрта просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат ''Београд на води''

20.10.2014

У сали Градске управе града Београда, 13. октобра 2014. године одржана је Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене и Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат ''Београд на води'' на животну средину.
Прочитајте више...

Јавна седница Комисије за спровођење поступка јавног увида

20.10.2014

Дана 17. октобра 2014. године, у сали Скупштине АП Војводине, улица Владике Платона бб, са почетком у 11 часова одржана је јавна седница Комисије за спровођење поступка јавног увида у Нацрт просторног плана подручја посебне намене културног предела Бач и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене културног предела Бач на животну средину
Прочитајте више...

Програм имплементације Регионалног просторног плана Златиборског и Моравичког управног округа

25.09.2014

16. и 18. септембра 2014. године одржани су радни састанци у Ужицу и Чачку са темом Програм имплементације Регионалног просторног плана Златиборског и Моравичког управног округа.
Прочитајте више...

Јавна презентација Нацрта просторног плана подручја посебне намене културног предела Бач

22.09.2014

Дана 19. септембра 2014. године, у згради КП цeнтра Бач, са почетком у 10 часова, одржана је Јавна презентација Нацрта просторног плана подручја посебне намене културног предела Бач и Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене културног предела Бач на животну средину.
Прочитајте више...

Јавна седница Комисије за спровођење поступка јавног увида

16.09.2014

Oдржана је Јавна седница Комисије за спровођење поступка јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до рафинерије нафте Нови Сад са елементима детаљне регулације и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до рафинерије нафте Нови Сад са елементима детаљне регулације на животну средину.
Прочитајте више...

Потписан Уговор о изради ППППН „Београд на води“ са Урбанистичким заводом Београда

08.09.2014

Дана 3. септембра 2014. године у просторијама Републичке агенције за просторно планирање закључен је Уговор о изради ППППН „Београд на води“ са Јавним урбанистичким предузећем „Урбанистички завод Београд“ .
Прочитајте више...

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене културног предела Бач

03.09.2014

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене културног предела Бач и Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана подруцја посебне намене културног предела Бач на животну средину.
Прочитајте више...

Прва Претходна
1/3
Последња Следећа