Prostorni plan Republike Srbije

Prostorni plan Republike Srbije donosi se za teritoriju Republike Srbije i osnovni je planski dokument prostornog planiranja i razvoja u republici. Ima strateško-razvojnu i opštu regulatornu funkciju. Donosi se za period od najmanje 10 a najviše 25 godina.

Prostorni plan Republike Srbije možete pogledati u celini ukoliko preuzmete (downland) fajlove sa tekstom, tematskim i referalnim kartama kao i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana Republike Srbije na životnu sredinu.

PPRS Program_implementacije

Analitičke kartice strateških prioriteta Prostornog plana Republike Srbije i njegovog Programa implementacije

REFERALNE KARTE