Regionalni prostorni plan administrativnog područja grada Beograda

Usvojen prostorni plan ("Službeni list grada Beograda", broj 10/04).

Izmene i dopune Regionalnog prostornog plana administrativnog područja grada Beograda usvojene su 21. septembra 2011. godine ("Službeni list grada Beograda", broj 38/11).

IZMENE I DOPUNE REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA - TEKST PLANA

IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Referalna karta broj 1: OSNOVNA NAMENA ZEMLJIŠTA

Referalna karta broj 2: MREŽA NASELJA I INFRASTRUKTURNI SISTEMI

Referalna karta broj 3: TURIZAM I ZAŠTITA PROSTORA